THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG: NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ HỆ MỚI 2021 (ASPIRE FUTURE LEADERS)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG: NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ HỆ MỚI 2021 (ASPIRE FUTURE LEADERS)

CÔNG TY COCA-COLA

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

 • Kinh doanh Phát triển Thị trường (Sales & Market Development)
 • Quản lý Thương mại (Commercial Management)
 • Quản trị Nhân sự (Human Resources Management)
 • Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)
 • Quản trị Tài chính (Finance Management)

ĐIỀU KIỆN:

 • Sinh viên năm cuối hoặc ứng viên có dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc
 • GPA 7.0/10 hoặc tương đương trở lên
 • Giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh tốt
 • Đam mê, năng động và tư duy phát triển
 • Học hỏi nhanh, thích nghi tốt với áp lực và thay đổi
 • Tinh thần hợp tác cao và có tiềm năng trở thành người dẫn đầu

Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 19/04 đến ngày 30/05

Gửi CV trực tiếp tại:  www.cokelead.com/AFL2021