Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2019-2020

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2019-2020

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 2/2019-2020 theo thông báo 104/TB-KHTN ngày 22/12/2020, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.