Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022