Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN

Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN

 THÔNG BÁO 

V/v mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ sau:

1/ Tên đề tài: “Điều tra, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng Đước trồng (Rhizophoza apiculata) tại Bến Tre và đề xuất giải pháp nuôi dưỡng rừng; quản lý, sử dụng rừng hợp lý, bền vững.”

2/ Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới giúp cây bưởi da xanh thích ứng với xâm nhập hạn mặn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.”

3/ Tên đề tài: “Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.”

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2018.

Nơi nộp: Phòng QLKH – Sở KH&CN tỉnh Bến Tre 

   Số 280, Đường 3/2, P3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tuyển chọn.

Trân trọng.