Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận – Kết quả Hội nghị thống nhất đề xuất định hướng tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển một số đặc thù của tỉnh thành sản phẩm chủ lực, chất lượng cao và triển khai cánh đồng lớn