Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2024 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2024 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

THÔNG BÁO

V/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2024

dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

 

  1. Các sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trường trong năm 2024 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 14/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023.

Lưu ý: Sinh viên lưu trú tại KTX ĐHQG-HCM không thực hiện theo thông báo này.

  1. Hướng dẫn đăng ký:

Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.office.com/r/XNRRWB3iDY

Lưu ý: đăng nhập email sinh viên để vào form, một sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần.

  1. Trường hợp các sinh viên không đăng ký đúng thời hạn trên, Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:
  • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2023 tại Trường:

Bệnh viện 7A (mã 79-016) cho sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Tất cả SV chương trình đề án và SV khóa 2020 chương trình đại trà).

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (mã 79-036) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An (các khóa 2021, 2022, 2023 – chương trình đại trà).

  • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2023 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2023 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 4 năm 2023 do BHXH TP.HCM quy định.

Danh mục bệnh viện quý 4 năm 2023 như sau: http://tinyurl.com/danhmucKCBQuy4

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đầy đủ theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi BHYT.