THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI A, B, C 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI A, B, C 2022

Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Theo công văn số 612/ĐHQG-KHCN ngày 23/4/2021 về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại A, B, C và dự án năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các Nhà khoa học triển khai việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo các lịch trình sau:

  1. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B:
  • Phương thức nộp hồ sơ đề tài loại A, B: thực hiện cả 2 việc sau
  1. Chủ nhiệm gửi hồ sơ trực tuyến qua http://khcn2018.vnuhcm.edu.vn/ dùng email trường đăng ký tài khoản chủ nhiệm và vào email kích hoạt sử dụng. Trên hệ thống chỉ nhập LLKH của Chủ nhiệm, LLKH thành viên và hồ sơ khác (nếu có) thì upload. Vui lòng xem các file mẫu các phần thông tin Trường và phần Kết quả Sản phẩm đề tài để nắm rõ cách viết.
  2. Sau khi gửi hồ sơ trực tuyến, Chủ nhiệm có thể xuất file.pdf thuyết minh từ hệ thống và in nộp 03 cuốn hồ sơ giấy (01 gốc + 2 copy) về phòng KHCN (F. 07).
  • Thời gian gửi hồ sơ đề tài loại A, B: trước 16g00 ngày 10/5/2021.

Lưu ý: Do có thể gặp lỗi khi gửi hồ sơ trực tuyến nên cần đăng ký sớm nhất có thể. Có vấn đề khi đăng ký hồ sơ online vui lòng chụp lại màn hình và gởi về email Nguyễn Việt Dũng (Ban KH&CN) nvdung@vnuhcm.edu.vn.

2. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

  • Hồ sơ đăng ký cần nộp: 04 bản nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file thuyết minh ở 2 dạng .pdf và .doc/.docx dùng mã unicode qua email <hntanh@hcmus.edu.vn>.
  • Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại C: trước 17g00 ngày 05/5/2021.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM A, B, C ĐƯỢC ĐÓNG THÀNH CUỐN BAO GỒM: vui lòng sử dụng mẫu có cập nhật 2021 đính kèm thông báo này (*)

  • Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính có ký tên và dán ảnh (mẫu R03);
  • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04). Chủ nhiệm chú ý photocopy lại Giấy xác nhận phối hợp trước khi đóng bản gốc vào cuốn thuyết minh (dành để sử dụng vào các lần nộp hồ sơ sau).

 

Đề tài đăng ký phải phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Đồng thời, do có nhiều điểm mới nên Chủ nhiệm đăng ký đề tài cần phải xem kỹ các tiêu chí ưu tiên phê duyệt của ĐHQG-HCM trong công văn 612/ĐHQG-KHCN ngày 23/4/2021 và các phụ lục đính kèm. (**)

 

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 

Kính chào trân trọng.