THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2025 CỦA CHƯƠNG TRÌNH TOÁN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2025 CỦA CHƯƠNG TRÌNH TOÁN

Thực hiện kế hoạch năm 2024 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (Chương trình Toán), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025 của Chương trình Toán (Công văn số 30/VNCCCT).

o Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: trước 17h00 ngày 21/03/2024

o Phương thức nộp hồ sơ:Hồ sơ đề xuất đề tài nộp qua hệ thống quản lý Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại địa chỉ: https://portal.viasm.edu.vn.

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống và nộp hồ sơ, vui lòng xem tại: https://shorturl.at/aloD0.

Thông tin liên hệ: chuyên viên Nguyễn Quang Huy, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Email: nqhuy@viasm.edu.vn, điện thoại: 0943.982.879 (trong giờ hành chính).