Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 2/2024

Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 2/2024

Nhà trường thông báo v/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế đợt Quý 2/2024 như sau:

Lưu ý: trong quý 2/2024 các bệnh viện sau không nhận đổi nơi KCB: bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Nhân dân 115.