Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

        Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng

Căn cứ vào ý kiến đóng góp của Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN)

Căn cứ vào ý kiến thống nhất tại cuộc họp về công tác quản lý và triển khai đào tạo, công tác tuyển sinh đối với trình độ đại học hệ chính quy 10/01/2024;

Căn cứ vào nhu cầu và hiện trạng sử dụng phòng học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh trung,

Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng triển khai các hoạt động giảng dạy và phục vụ giảng dạy phù hợp với đề xuất thay đổi giờ của tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh trung như sau:

Quy định cũ Quy định mới
* Giờ của các tiết học
tại 227 Nguyễn Văn Cừ
* Giờ của các tiết học
tại 227 Nguyễn Văn Cừ
Buổi sáng Buổi sáng Ghi chú
Tiết 1 : 6g40-7g30 Tiết 1 : 7g00-7g50  
Tiết 2 : 7g30-8g20 Tiết 2 : 7g50-8g40  
Tiết 3 : 8g30-9g20 Tiết 3 : 8g40-9g30 nghỉ 10′
Tiết 4 : 9g20-10g10 Tiết 4 : 9g40-10g30  
Tiết 5 : 10g20-11g10 Tiết 5 : 10g30-11g20  
Tiết 6 : 11g10-12g00 Tiết 6 : 11g20-12g10  
Buổi chiều Buổi chiều Ghi chú
Tiết 7 : 12g30-13g20 Tiết 7 : 12g50-13g40  
Tiết 8 : 13g20-14g10 Tiết 8 : 13g40-14g30  
Tiết 9 : 14g20-15g10 Tiết 9 : 14g30-15g20 nghỉ 10′
Tiết 10: 15g10-16g00 Tiết 10: 15g30-16g20  
Tiết 11: 16g10-17g00 Tiết 11: 16g20-17g10  
Tiết 12: 17g00-17g50 Tiết 12: 17g10-18g00  
Buổi tối Buổi tối Ghi chú
Tiết 13 :18g00-18g50 Tiết 13 :18g00-18g50  
Tiết 14: 18g50-19g40 Tiết 14: 18g50-19g40  
Tiết 15: 19g40-20g30 Tiết 15: 19g40-20g30  

 

Quy định cũ Quy định mới
* Giờ của các tiết học
tại Linh Trung
* Giờ của các tiết học
tại Linh Trung
Buổi sáng Buổi sáng Ghi chú
Tiết 1: 7g30-8g20 Tiết 1: 7g30-8g20  
Tiết 2: 8g20-9g10 Tiết 2: 8g20-9g10  
Tiết 3: 9g20-10g10 Tiết 3: 9g10-10g00 nghỉ 10′
Tiết 4: 10g10-11g00 Tiết 4: 10g10-11g00  
Tiết 5: 11g10-12g00 Tiết 5: 11g00-11g50  
Buổi chiều Buổi chiều Ghi chú
Tiết 6: 12g30-13g20 Tiết 6: 12g40-13g30  
Tiết 7: 13g20-14g10 Tiết 7: 13g30-14g20  
Tiết 8: 14g20-15g10 Tiết 8: 14g20-15g10 nghỉ 10′
Tiết 9: 15g10-16g00 Tiết 9: 15g20-16g10  
Tiết 10: 16g10-17g00 Tiết 10: 16g10-17g00  

* Lưu ý: Hiện nay tại Linh trung, các khoa đang triển khai giảng dạy thực hành và bài tập 02 ca/buổi, 2,5 tiết/ca. Việc chia giờ của ca học thống nhất như sau:

Buổi sáng Ghi chú
Tiết 1 -> giữa tiết 3: 7g30-9g35 nghỉ 10′
Giữa tiết 3 -> tiết 5: 9g45-11g50  
Buổi chiều Ghi chú
Tiết 6 -> giữa tiết 8: 12g40-14g45 nghỉ 10′
Giữa tiết 8 -> tiết 10: 15g55-17g00  

Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/02/2024.

Hiện tại các phòng tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ có công suất sử dụng 12 tiết/ngày/phòng chiếm trên 20% tổng số phòng, do đó Trường giữ nguyên 12 tiết/phòng/ngày tại cơ sở này. Tùy vào tình hình thực tế, các khoa sẽ phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý nhất.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng triển khai nội dung này đến tất cả viên chức, người lao động và sinh viên các chương trình theo nội dung như trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn cần điều chỉnh thì Trường sẽ tổ chức họp lấy ý kiến điều chỉnh./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan

TB dieu chinh gio hoc