Thông báo dời hạn cuối nộp hồ sơ học bổng Vallet đến hết ngày 15/7/2021

Thông báo dời hạn cuối nộp hồ sơ học bổng Vallet đến hết ngày 15/7/2021

Do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Ban Học bổng Vallet cùng các đại diện về học bổng của các trường Đại học (trong diện được xét học bổng Vallet) thống nhất: dời hạn cuối đăng ký và nộp hồ sơ online Học bổng Vallet tới hết ngày 15/7/2021.

Thông tin học bổng xem tại link sau:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/3813-thong-tin-hoc-bong-vallet-2021?Itemid=437