Thông báo dời ngày bắt đầu học Anh văn

Thông báo dời ngày bắt đầu học Anh văn

Phòng Đào tạo thông báo dời lại lịch khai giảng cho toàn bộ các lớp môn Anh văn vào tuần lễ 04/03/2024 (thay vì khai giảng vào tuần lễ ngày 26/02/2024 như dự kiến).

PHÒNG ĐÀO TẠO