Thông báo học bổng Cathay năm 2018

Thông báo học bổng Cathay năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  140  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Cathay năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016 thuộc khoa Toán – Tin học và khoa Công nghệ thông tin, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có điểm trung bình 02 năm học: năm nhất và năm hai đạt 7.0 trở lên;
 • Hoạt động ngoại khóa tình nguyện sôi nổi, ưu tiên có trình độ ngoại ngữ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Có hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện chính sách ưu đãi hoặc là trẻ mồ côi;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2018 – 2019.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

3 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 24.000.000 VNĐ.

 1. Trách nhiệm của sinh viên nhận học bổng:
 • Cam kết sẽ làm việc theo sự phân công của Cathay ít nhất 02 năm sau khi tốt nghiệp nếu được Cathay tuyển dụng. Trường hợp sinh viên vi phạm điều khoản này, sinh viên và người bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả 100% các khoản tiền mà Cathay đã hỗ trợ cho sinh viên. Sinh viên xem kỹ mẫu hợp đồng hỗ trợ học phí có điều kiện tại đây
 • Duy trì tốt kết quả học tập và rèn luyện; trường hợp quá 2 lần sinh viên không duy trì tốt kết quả học tập (từ 7.0 trở lên), số tiền học bổng sẽ được chuyển cho sinh viên khác.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin học bổng kèm theo 01 ảnh 3×4 cm (điền theo mẫu tại đây)
 • Bảng điểm học tập năm nhất và năm hai;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;
 • 1 ảnh 3×4;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân (có chứng thực);
 • Bài viết bằng tiếng Việt trình bày hoàn cảnh bản thân và gia đình, mục tiêu phấn đấu của bản thân;
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình thuộc diện chính sách hoặc xóa đói giảm nghèo (do chính quyền địa phương cấp).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 14/12/2018 (thứ sáu) tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương