Thông báo học bổng KOVA năm 2020

Thông báo học bổng KOVA năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  37  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Giải thưởng Kova năm 2020

_________________

 

HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên;
 • Thuộc hộ nghèo/cận nghèo

Hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận;

 • Không dành cho SV đã nhận được học bổng từ các tổ chức khác trong năm học 2019 – 2020. SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu)
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh: sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám sức khỏe của người thân/bản thân… (bản photo, không cần công chứng);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong (không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2020.

 

HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0 trở lên);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên;
 • Là chủ nhiệm đề tài đạt giải từ cấp trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (đạt từ giải Ba trở lên);
 • Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật & Công nghệ (Công nghệ Hóa dược, Sinh – Y Sinh, Công nghệ thông tin, Tài nguyên & Môi trường).
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia (theo mẫu) và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;
 • Thư giới thiệu từ giảng viên hướng dẫn;
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2020./.

 

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương