Thông báo học bổng Vallet 2018

Thông báo học bổng Vallet 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   42 /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Vallet năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy hiện đang theo học tại trường (từ năm thứ hai trở đi), có tư cách đạo đức tốt;
 • Nhóm A: sinh viên học giỏi, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình từ 7.5 trở lên trong 3 học kỳ gần nhất tính đến thời điểm đăng ký xét học bổng;
 • Nhóm B: sinh viên có thành tích nghiên cứu xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng.

Lưu ý:

 • Ban điều hành chỉ xét điểm 3 học kỳ chính khóa, không xét điểm học kỳ hè.
 • Đối với sinh viên diện (nhóm) B, điểm trung bình học tập có thể thấp hơn 7.5.
 • Sinh viên chỉ được chọn một nhóm để đăng ký xét tuyển học bổng.

Cách tính điểm được trình bày chi tiết trên trang web của quỹ tại địa chỉ: http://rvn-vallet.org/ . Ban điều hành căn cứ vào điểm số này và hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên để xét chọn.

 1. Giá trị học bổng: 17.000.000 VNĐ
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn đăng ký học bổng (download tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/);
 • Giới thiệu bản thân trên giấy khổ A4, không quá 2 trang A4:
 • Các thành tích học tập nổi bật;
 • Hoàn cảnh gia đình, nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống, dự định trong tương lai.
 • Thư giới thiệu có chữ ký của một thầy cô về năng lực học và tư cách, đạo đức.
 • Chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2016 nếu có, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp (đối với sinh viên đã nhận học bổng Vallet 2017 thì chỉ nộp thành tích từ tháng 05/2017 đến nay);
 • Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, học kì I và II của năm học 2016-2017 và học kì I năm học 2017-2018;
 • Kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm học tập năm học lớp 12 (chỉ đối với sinh viên khóa 2016);
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (không cần chứng thực).
 1. Quy trình xét học bổng
 • Vòng 1: bắt đầu từ 15/5/2018, sinh viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm trực tuyến và nộp hồ sơ xin học bổng (là bản scan tất cả các hồ sơ tại mục 3) tại địa chỉ trang web: http://rvn-vallet.org/. Hạn chót đăng ký trực tuyến là 31/5/2018. Sau vòng 1, ban điều hành sẽ chọn danh sách sinh viên vào vòng 2. Ban điều hành sẽ trả lời mọi thắc mắc qua email về nộp hồ sơ online trong tuần từ ngày 15 đến ngày 22/5/2018.
 • Vòng 2: bắt đầu từ 11/6/2018, sinh viên trong danh sách được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ gốc tại Phòng Công tác sinh viên (ở cả 2 cơ sở). Ban điều hành sẽ không xem xét các hồ sơ nộp bổ sung khác với hồ sơ online. Hạn chót nhận hồ sơ gốc là 22/6/2018 (dán mã số sinh viên bên ngoài hồ sơ, mẫu bìa hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ: http://rvn-vallet.org/ ).

Sinh viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: bdh-dh@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng sẽ được công bố trên trang web (ngày dự kiến 20/7/2018) và trên website trường.

 

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam