Thông báo học bổng Vallet năm 2019

Thông báo học bổng Vallet năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    25     /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Vallet năm 2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy hiện đang theo học tại trường (từ năm thứ hai trở đi), có tư cách đạo đức tốt;
 • Nhóm A: sinh viên học giỏi, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình từ 7.5 trở lên trong 3 học kỳ gần nhất tính đến thời điểm đăng ký xét học bổng;
 • Nhóm B: sinh viên có thành tích nghiên cứu xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng.

Lưu ý:

 • Ban điều hành chỉ xét điểm 3 học kỳ chính khóa, không xét điểm học kỳ hè.
 • Đối với sinh viên nhóm B, điểm trung bình học tập có thể thấp hơn 7.5.
 • Sinh viên chỉ được chọn một nhóm (A hoặc B) để đăng ký xét tuyển học bổng.

Cách tính điểm được trình bày chi tiết trên trang web của quỹ tại địa chỉ: http://rvn-vallet.org/ . Ban điều hành căn cứ vào điểm số này và hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên để xét chọn.

 1. Giá trị học bổng: 18.000.000 VNĐ
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn đăng ký học bổng (download tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/);
 • Giới thiệu bản thân trên giấy khổ A4, không quá 2 trang A4:
 • Các thành tích học tập nổi bật;
 • Hoàn cảnh gia đình, nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống, dự định trong tương lai.
 • Thư giới thiệu có chữ ký của một thầy cô về năng lực học và tư cách, đạo đức.
 • Chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2017 nếu có, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp (đối với sinh viên đã nhận học bổng Vallet 2018 thì chỉ nộp thành tích từ tháng 05/2018 đến nay);
 • Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, học kì I và II của năm học 2017-2018 và học kì I năm học 2018-2019;
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (không cần chứng thực).
 1. Quy trình xét học bổng
 • Vòng 1: bắt đầu từ 15/5/2019, sinh viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm trực tuyến và nộp hồ sơ xin học bổng (là bản scan tất cả các hồ sơ tại mục 3) tại địa chỉ trang web: http://rvn-vallet.org/. Hạn chót đăng ký trực tuyến là 29/5/2019. Sau vòng 1, ban điều hành sẽ chọn danh sách sinh viên vào vòng 2. Ban điều hành sẽ trả lời mọi thắc mắc qua email về nộp hồ sơ online trong tuần từ ngày 15 đến ngày 22/5/2019.
 • Vòng 2: bắt đầu từ 21/6/2019, sinh viên trong danh sách được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ gốc tại Phòng Công tác sinh viên (ở cả 2 cơ sở). Ban điều hành sẽ không xem xét các hồ sơ nộp bổ sung khác với hồ sơ online. Hạn chót nhận hồ sơ gốc là 5/7/2019 (dán mã số sinh viên bên ngoài hồ sơ, mẫu bìa hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ: http://rvn-vallet.org/ ).

Sinh viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: bdh-dh@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng sẽ được công bố trên trang web (ngày dự kiến 31/7/2019) và trên website trường. 

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương