Thông báo học bổng VietHope năm học 2019-2020

Thông báo học bổng VietHope năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    69  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng VietHope năm học 2019 – 2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Tân Sinh viên năm 2019;
 • Có nhu cầu cần hỗ trợ chi phí học tập: có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khan, thu nhập gia đình không đủ trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc học tập;
 • Thành tích học tập khá, giỏi;
 • Có tinh thần vượt khó và ham muốn học tập.
 1. Giá trị học bổng: 300 USD / suất
 2. Hồ sơ xin học bổng (tất cả các bản sao đều KHÔNG CẦN CHỨNG THỰC)

Hồ sơ bản giấy gồm có:

 • Đơn xin học bổng theo mẫu (viết trên giấy A4 1 mặt), có dán hình;
 • Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn (bắt buộc);
 • Bản sao Giấy báo nhập học (hoặc giấy xác nhận điểm) và bản sao học bạ THPT (bắt buộc);
 • Nếu có khai báo giải thưởng học tập trong các năm học trung học, trong hồ sơ xin HB, sinh viên phải nộp một bản sao giấy chứng nhận giải thưởng (giải cao nhất);
 • Thư giới thiệu của thầy cô dạy sinh viên ở bậc THPT (không bắt buộc, nhưng nếu có sẽ là lợi thế). Thư giới thiệu cần có thông tin cụ thể về giáo viên giới thiệu (họ tên, dạy sinh viên lớp mấy, số điện thoại liên lạc xác minh khi cần).

Tất cả các bản sao đều không cần công chứng.

Hồ sơ online bao gồm:

 • Các giấy tờ cần thiết như hồ sơ bản giấy.
 • Yêu cầu với các giấy tờ minh chứng đính kèm cần đảm bảo chất lượng, rõ ràng (có thể chụp ảnh, scan dạng pdf).

Đối với sinh viên nộp hồ sơ online, VietHope sẽ liên tục cập nhật danh sách sinh viên nộp hồ sơ trên trang web www.viethope.org (cập nhật lần lượt các ngày 07/09, 14/09, 21/09, 28/09). Sinh viên đã nộp hồ sơ nhưng không được cập nhật tên theo thời gian nêu trên có thể liên hệ trực tiếp với VietHope thông qua email: thao.tong@viethope.org  (Chị Tống Thị Cam Thảo ) hoặc tranthilananh283@gmail.com  (Bạn Trần Thị Lan Anh – team USP Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM) để được hỗ trợ.

 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Cách 1: Hoàn thành link đăng kí trực tiếp: https://bitly.vn/95a7

Hạn chót: 27/9/2019. VietHope khuyến khích sinh viên xét tuyển học bổng nộp hồ sơ theo cách này.

Cách 2: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 27/9/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên – cơ sở 2.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2438/USP-VietHope%20APP-2019%20TB%20%C4%90H%20KHTN.pdf{/aridoc}

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương