[THÔNG BÁO] Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến – Online Teaching Best Practices” – Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

[THÔNG BÁO] Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến – Online Teaching Best Practices” – Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến – Online Teaching Best Practices” do trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM tổ chức.
 
Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 22/12/2021 (thứ 4)
 
Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
 
Nội dung: Hội thảo tập trung các diễn giả đến từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước. Mỗi một diễn giả sẽ mang đến những trải nghiệm thực tế về cách thức mỗi trường vận dụng hình thức giảng dạy trực tuyến, Những khó khăn, cải tiến, công nghệ và ứng dụng đang được sử dụng để phục vụ công tác giảng dạy trực tuyến.
 
Thông tin chi tiết: File đính kèm
 
Trân trọng.