Thông báo hội thảo về Lao động và việc làm_Ban Kinh tế trung ương

Thông báo hội thảo về Lao động và việc làm_Ban Kinh tế trung ương
Thư mời viết tham luận hội thảo “Lao động và việc làm trong bối cảnh bình thường mới: Vấn đề đặt ra và đề xuất chính sách” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức dự kiến vào ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 
– Thời hạn nhận bài tham luận: Trước ngày 05 tháng 12 năm 2021.
– Chủ đề nội dung bài viết cho hội thảo và thông tin liên hệ vui lòng xem tại văn bản đính kèm.
Trân trọng