Thông báo kết quả học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2019

Thông báo kết quả học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2019

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN ĐẾN

LẦN XIII – NĂM 2019

 KẾT QUẢ XÉT TRAO HỌC BỔNG:

Các sinh viên có tên sau được xét trao học bổng Nguyễn Văn Đến lần 13 – năm 2019:

STT

Họ tên

MSSV

Ngành/khoa

Mức học bổng

1

Nguyễn Văn Phước

18120226

CNTT

5.000.000đ

2

Nguyễn Thị Như Hằng

1711102

Toán – Tin học

5.000.000đ

3

Hà Thị Cẩm Tiên

18200255

ĐTVT

5.000.000đ

4

Lương Xuân Hồng Lam

1614316

Hóa học

5.000.000đ

5

Huỳnh Lương Phương Trúc

1712842

CNTT

2.500.000đ

6

Trương Thanh Hưng Thịnh

1614231

Hóa học

2.500.000đ

7

Lữ Huỳnh Minh Trung

18200272

ĐT-VT

2.500.000đ

8

Võ Ngọc Bích

18180147

Sinh – CNSH

2.500.000đ

9

Nguyễn Phước Như Thuần

1790121

Hóa học

2.500.000đ

10

Nguyễn Hòa Bình

1714188

Hóa học

2.500.000đ

11

Nguyễn Thị Lan

1712552

CNTT

2.500.000đ

12

Nguyễn Thị Minh Vượng

18120265

CNTT

2.500.000đ

13

Đinh Thị Quỳnh Như

1723035

Vật lý – VLKT

2.500.000đ

 TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG:

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến lần 13 – năm 2019 diễn ra vào thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Thời gian: 15h00 ngày 12/11/2019 (thứ ba)
  • Địa điểm: Phòng I.12, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

Đề nghị sinh viên tham dự lễ mặc trang phục nghiêm túc và mang theo thẻ sinh viên.