Thông báo kết quả học bổng VSDP 2023 và VSDP 2022 dành cho sinh viên năm 2

Thông báo kết quả học bổng VSDP 2023 và VSDP 2022 dành cho sinh viên năm 2

Năm 2023, Đại học Khoa học Tự nhiên có 13 sinh viên nhận học bổng VSDP trong đó có 7 sinh viên nhận học bổng VSDP 2022 và 6 sinh viên tiếp tục nhận học bổng VSDP 2022 năm 2 theo danh sách như sau:

 1. Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VSDP 2023:
  STT Mã hồ sơ Họ và tên MSSV Số tiền học bổng
  1 KHSG23209 Lê Thị Hoàng Thái Ngọc 23180139 9,538,000 ₫
  2 KHSG23198 Nguyễn Nhật An 23140002 9,538,000 ₫
  3 KHSG23174 Phạm Thế Vinh 23140255 9,538,000 ₫
  4 KHSG23175 Nguyễn Thành Trương 23180055 9,538,000 ₫
  5 KHSG23167 Trương Minh Tiền 23280088 9,538,000 ₫
  6 KHSG23182 Hồ Trọng Hải 23207050 9,538,000 ₫
  7 KHSG23162 Nguyễn Đoàn Yến Nhi 23180017 9,538,000 ₫
  Danh sách này có tổng 7 sinh viên
 2. Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VSDP 2022 dành cho sinh viên năm 2:
  STT Họ và tên MSSV Số tiền học bổng
  1 Đoàn Minh Cường 22180132 4,769,000 ₫
  2 Ngô Quốc An 22120357 4,769,000 ₫
  3 Phạm Cao Thanh Nhã 22120016 4,769,000 ₫
  4 Trần Hùng Anh 22127254 4,769,000 ₫
  5 Trần Văn Anh Thư 22120043 4,769,000 ₫
  6 Trương Nguyễn Hiền Lương 22140003 4,769,000 ₫
  Danh sách này có tổng 6 sinh viên

  – Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng phản hồi qua mail hoặc gọi cho chị Khánh Trúc, Quản lý chương trình VSDP 2023 (truc.ngo@viethope.org – 0329100405) trước thứ 4 ngày 03/01/2024  để xác nhận việc đi dự lễ trao học bổng.

  – Trong email ghi rõ em là (họ tên..). mã số hồ sơ (KHSGPA18…/ KHSGIN18…)có thể đi dự lễ trao học bổng VietHope hay không. Nếu không đi được phải có lý do rõ ràng để VietHope xem xét từng trường hợp.

  – Trong trường hợp sinh viên bận thi học kỳ không thể tham dự buổi lễ trao Học Bổng, vui lòng thông báo trước cho Đại diện của VietHope tại khu vực ít nhất 3 ngày để ghi nhận lại thông tin và sắp xếp xử lý sau.

 3. Thông tin về Lễ trao học bổng khu vực miền Nam được VietHope:

  Thời gian: 13:00 – 17:00, Chủ Nhật ngày 07/01/2024

  Địa điểm: Phòng B1-302, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. HCM)