THÔNG BÁO Kết quả vòng 1 – học bổng Vallet 2022

THÔNG BÁO  Kết quả vòng 1 – học bổng Vallet 2022

THÔNG BÁO

Kết quả vòng 1 – học bổng Vallet 2022

_________________

 

 

Căn cứ vào kết quả vòng 1 – Học bổng Vallet năm 2022 của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, nhà trường thông báo danh sách sinh viên được vào vòng 2 như sau: 

 

STT

Họ và tên

MSSV

Ngành

SV năm

Ghi chú

1

Yang Tuấn Anh

21125101

Khoa học máy tính

1

 

2

Bùi Duy Bảo

20125126

Khoa học Máy tính

2

 

3

Võ Đình Khôi

20127045

Công Nghệ Thông Tin

2

 

4

Nguyễn Minh Quân

19140073

Hóa học

3

 

5

Nguyễn Hoàng Khang

19110002

Toán học

3

 

6

Đỗ Hoàng Việt

18110029

Đại số

4

 

7

Lê Hoàng Đức

18110075

Phương pháp toán trong tin học

4

 

8

Nguyễn Đắc Khôi Nguyên

19110017

Toán học

3

 

9

Phạm Thị Phương Kha

18230003

Vật lý Y khoa

4

 

10

Nguyễn Tiến Hoàng

19110001

Toán học

3

 

11

Lê Huy Hoàng

19110319

Phương pháp Toán trong Tin học

3

 

12

Nguyễn Minh Văn

20127094

Chưa có

2

 

13

Lê Hoàng Bảo

19110035

Khoa học dữ liệu

3

 

14

Nguyễn Minh Hoàng

18110095

Phương pháp Toán trong Tin Học

4

 

15

Nguyễn Ngọc Anh Khoa

18125037

Khoa học Máy tính

4

 

16

Nguyễn Mậu Trọng Hiếu

20120081

Công nghệ thông tin

2

 

17

Lê Minh Quân

18120522

Công nghệ Thông tin

4

 

18

Nguyễn Trường Hải

18125128

Khoa học máy tính

4

 

19

Lê Minh Tâm

20147093

Hoá học

2

 

20

Nguyễn Duy Thanh

18110013

Giải Tích Số

4

 

21

Cao Thiên Trí

19125034

Khoa học máy tính

3

 

22

Nguyễn Minh Ánh Nguyệt

20110012

Toán học

2

 

23

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

18200195

Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

4

 

24

Đoàn Châu Thành Vinh

18140097

Hóa học

4

 

25

Nguyễn Thanh Phước

18130115

Vật lý học

4

 

26

Hà Đức Minh Thảo

18125139

Khoa học Máy tính

4

 

27

Nguyễn Bá Khôi Nguyên

20110003

Toán học

2

 

28

Nguyễn Vũ Tiến Anh

18110048

Giải tích

4

 

29

Nguyễn Lê Bảo Xuyên

18180082

Công nghệ sinh học

4

 

30

Phạm Hoài Phú Thịnh

18125044

Khoa học máy tính

4

 

31

Võ Minh Quân

19110419

Toán học

3

 

32

Phạm Tường Vy

20140011

Hóa học

2

 

33

Nguyễn Quang Đạt

18110002

Tối ưu và Hệ thống

4

 

34

Nguyễn Quốc Bảo

18110053

Phương pháp toán trong tin

4

 

35

Phạm Đình Nam

18110154

Toán học

4

 

36

Nguyễn Thành Đạt

18125035

Khoa học máy tính

4

 

37

Nguyễn Thị Như Quỳnh

18130005

Vật lý Tin học

4

 

38

Đào Xuân Tiến

18247146

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

4

 

39

Trần Tấn Phong

18110181

Toán học

4

 

40

Nguyễn E Rô

18125046

Khoa học Máy tính

4

 

41

Phạm Thị Phương Lệ

18220062

Công nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

4

 

42

Nguyễn Thành Nhân

18125041

Khoa học máy tính

4

 

43

Hoàng Xuân Nhật

18125042

Khoa học Máy tính

4

 

44

Đặng Khánh Mai

18125011

Khoa học máy tính

4

 

45

Võ Chí Tâm

18140095

Hóa học

4

 

46

Nguyễn Nhật Minh

18190094

Khoa học Vật liệu

4

 

47

Đoàn Linh Huy

18146012

Hóa học

4

 

48

Phạm Kha Luân

18125010

Khoa học máy tính

4

 

49

Nguyễn Xuân Triết

18140071

Hóa hữu cơ

4

 

50

Phạm Tiến Khải

19120250

Công nghệ Thông tin

3

 

51

Trần Minh Nguyên

18110010

Toán học

4

 

52

Nguyễn Mạc Nam Trung

20110004

Toán học

2

 

53

Phạm Băng Đăng

18125125

Công nghệ Thông tin

4

 

54

Nguyễn Thị Hiền Vi

19120156

Công nghệ thông tin

3

 

55

Nguyễn Hồng Nhật Hạ

18187007

Công nghệ Sinh học

4

 

56

Chu Đức An

19125001

Khoa học Máy tính

3

 

 

Các ứng viên được vào vòng 2 không cần nộp hồ sơ bản cứng như thông báo ban đầu của quỹ Vallet. Ban điều hành học bổng sẽ xác nhận trực tiếp các thông tin của các ứng viên với nhà trường và các bên liên quan. Kết quả chính thức sẽ được công bố trước 29/8/2022.