Thông báo kết quả xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét chọn học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

1. Danh sách SV được nhận học bổng:

STT MSSV HỌ TÊN
1 1712479 LÊ TẤN HƯNG
2 18120197 TRƯƠNG TRỌNG LỘC
3 1714217 DANH HOÀNG EM
4 1618244 NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY
5 1722075 TRẦN HOÀNG MINH
6 1618241 PHAN THỊ HỒNG THỦY
7 1717112 ĐÀO THỊ NHÀN
8 18140387 THÁI DƯƠNG THẢO TRANG
9 1619245 NGÔ HỮU THOẠI
10 18130127 PHAN THANH QUÝT
11 1619128 HÀ THỊ THU LOAN
12 1719073 LƯU THỊ ÁNH HỒNG
13 1619145 NGUYỄN THỊ HOÀI MY

2. Theo Quy định các ứng cử viên nhận học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 sẽ gặp Ban Lãnh đạo Quỹ tại Lầu 4 Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM

Lịch gặp như sau:
 
4/6 (Thứ ba) 9h-10h: Đại học Bách Khoa TPHCM
                     10h-11h: Đại học KHXH&NV TPHCM
                     14h-15h: Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
6/6 (Thứ năm) 9h-10h: Đại học Sư Phạm TPHCM
                        10h-11h: Đại học Luật TPHCM
                        14h-15h: Cao đẳng Sư phạm TW TPHCM
 
SV nếu không thể sắp xếp tham gia theo lịch trên thì có thể đi vào khung giờ của các trường khác. SV vui lòng xác nhận việc tham gia bằng cách gửi email đến Phòng CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn, hạn chót là ngày 3/6/2019.