THÔNG BÁO KHẨN CỦA ĐẢNG ỦY VỀ TÌNH HÌNH ANTT THÁNG 6/2018

THÔNG BÁO KHẨN CỦA ĐẢNG ỦY VỀ TÌNH HÌNH ANTT THÁNG 6/2018

Kính gửi: – các đồng chi Hội viên Hội Cựu chiến binh

                Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 
Đảng ủy Trường vừa gửi Thông báo khẩn về tình hình An ninh trật tự tháng 6/2018.
Các đồng chí Hội viên đọc và nghiêm chỉnh chấp hành:
1. BTV Đảng ủy Trường đã nhận Công văn 644-CV/ĐU ngày 8/6/2018 của BTV Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc chỉ đạo tăng cường công tác An ninh trật tự trong tháng 6 có liên quan đến Dự Luật trên các trang mạng kêu gọi biểu tình nếu Quốc hội thông qua: Dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt  tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và Phú Quốc (Kiên Giang).
 
 
2. Kết luận 21 của Bộ Chính trị đồng ý thành lập 3 đơn vị hành chính đặc biệt  trên.
 
 
BTV Đảng ủy trường đề nghị các đồng chí  đặc biệt chú ý đến ngày 10/6 và các ngày cuối tuần trong suốt tháng 6 này với các công việc như sau
 
1. Nắm vững nội dung Kết luận 21 và công văn 644-CV/ĐU để chia sẻ thông tin (miệng hay điện thoại, không sao chép, email) trong chi bộ, sinh viên, thầy cô giáo và người lao động. Đảm bảo chế độ MẬT của tài liệu này.
 
2. Phân công trong chi bộ và thường  trực đoàn thể người chịu trách nhiệm nắm tình hình và báo cáo BTV Đảng ủy trường các vấn đề xảy ra.
 
3. Bí thư Đoàn TN, chủ tịch Hội SV và Trưởng Phòng CTSV cần phân công cán bộ trực tại cơ sở LT-TĐ, Trung tâm nội trú ĐHQG và KTX 135B Trần Hưng đạo để nắm tình hình và kịp thời ngăn chặn không cho sinh viên tham gia các đoàn biểu tình hay các hoạt động tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc sự thật ( cho rằng Luật đặc khu này sẽ  mặc định cho Trung quốc thuê đất 99 năm).
 
4. Chi ủy 25 chi bộ nắm tình hình nhận thức và dư luận trong chi bộ và quần chúng đơn vị. Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công từng chi bộ cần nắm tình hình của CV644 để chỉ đạo chi bộ và báo cáo.
 
5.  BTV Đảng ủy thành lập  Tổ chỉ đạo ANTT tháng 6 của trường với 3 đồng chí:
– đ/c Trần Linh Thước, bí thư đảng ủy- hiệu trưởng
– đ/c Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư Đảng ủy
– đ/c Phan Ngô Hoang, UVTV Đảng ủy- Trưởng Phòng TCHC
 
Các đoàn thể và các đồng chí Hội viên CCB báo cáo tình hình nhanh khi có sự việc xảy ra đến Tổ chỉ đạo ANTT để kịp thời chỉ đạo giải quyết.
 
Đề nghị các đồng chí quán triệt chỉ đạo và có phương án phân công thực hiện.
 
BTV Đảng ủy Trường
 
Hội viên Hội CCB sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng phân công.