Thông báo lịch học chuyên môn dành cho NCS ngành Đại số và Lý thuyết số

Thông báo lịch học chuyên môn dành cho NCS ngành Đại số và Lý thuyết số

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn “Nhập môn Lý thuyết vành chia”  do GS.TS. Bùi Xuân Hải phụ trách, dành cho nghiên cứu sinh của khóa tuyển năm 2017 (bắt buộc) và NCS dự bị Tiến sĩ năm 2018 (không bắt buộc) như sau: 

Thời gian học: Thứ năm, từ 14g00 – 16g00 tại Bộ môn Đại số . Bắt đầu từ ngày 15/3/2018.

Đề nghị các anh chị NCS tham gia đầy đủ.