Thông báo Lớp Cử nhân tài năng Hóa xem TKB HK1/2018-2019

Thông báo Lớp Cử nhân tài năng Hóa xem TKB HK1/2018-2019

 

THÔNG BÁO

V/v Xem thời khóa biểu học học kỳ 1/2018-2019 lớp 18HOH1TN

Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy lớp Cử nhân tài năng ngành Hóa học (18HOH1TN) về việc xem thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1/2018-2019:

  1. Tuần bắt đầu học: dự kiến
  • Môn lý thuyết: 03/09/2018
  • Môn bài tập: 17/09/2018
  1. Thời khóa biểu mới cập nhật ngày thứ sáu 31/08/2018 tại:

            – Sinh viên sau khi đăng nhập vào Portal (https://portal.hcmus.edu.vn), vào nhóm chức năng Đăng ký học phần. Sau đó chọn chức năng Kết quả ĐKHP để xem lịch học chi tiết của từng lớp học Phòng Đào tạo đã đăng ký cho từng sinh viên.     

Lưu ý:

  • Từ tuần lễ 20/08/2018 – 02/09/2018: sinh viên có TKB đăng ký học phần lớp 18HOH1TN tạm thời học TKB lớp 18HOH1 theo TKB hướng dẫn sau:

 

Loại lớp

mamh

tenmh

Lớp/

Nhóm

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Tên phòng học

Tuần bắt đầu học

Lý thuyết

CHE00002

Hóa đại cương 2

18HOH1

T2

1.0 (7g 30)

4

cs2:E101

20/08/2018

Lý thuyết

CHE00001

Hóa đại cương 1

18HOH1

T3

1.0 (7g 30)

4

cs2:E304

20/08/2018

Lý thuyết

CHE00010

Giới thiệu ngành Hoá học

18HOH1

T7

1.0 (7g 30)

5

cs2:E205

20/08/2018


       * Riêng môn Thể dục sinh viên học bắt đầu 20/08/2018.

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ trực tiếp P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.