Thông báo nghỉ học môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa

Thông báo nghỉ học môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa

Lớp ôn tập môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa (môn cơ bản thi tuyển vào các ngành Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý thuyết và hóa lý, Hóa vô cơ) sẽ nghỉ học 1 buổi tối thứ Sáu, ngày 13/4/2018. Lý do: giảng viên đi công tác.

Lịch học bù: tối thứ Bảy, ngày 14/4/2018, phòng: I76 (bắt đầu từ 17g30)