Thông báo nhận hình Lễ Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học năm 2023 do Trường tổ chức ngày 16/11 và 18/11/2023

Thông báo nhận hình Lễ Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học năm 2023 do Trường tổ chức ngày 16/11 và 18/11/2023

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân khoa học năm 2023

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học năm 2023 do Trường tổ chức ngày 16/11  18/11/2023 nhận hình tại link sau: