Thông báo nhận tiền học bổng Posco, Pony Chung và UFJ

Thông báo nhận tiền học bổng Posco, Pony Chung và UFJ

Các bạn SV được nhận học bổng Posco, Pony Chung và UFJ nhận tiền học bổng
– Hình thức: nhận tiền mặt
– Thời gian: trong giờ hành chính từ ngày 25 – 29/12/2017
– Địa điểm: Ban CTSV, Phòng 424, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Linh Trung, Thủ Đức).
Yêu cầu: SV mang theo CMND và thẻ SV khi tới nhận học bổng.