Thông báo nộp hồ sơ học bổng Vallet 2018

Thông báo nộp hồ sơ học bổng Vallet 2018

Các ứng viên được chọn vào vòng 2 học bổng Vallet (danh sách đính kèm) nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ), hạn chót là 16g00 ngày 5/7/2018.