THÔNG BÁO SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHTN LẦN THỨ 15

THÔNG BÁO SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHTN LẦN THỨ 15

Thông báo mời tham dự CLB Khoa học Tự nhiên lần thứ 15

 

Kính thưa Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học,

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng KHCN và Ban điều hành CLB KHTN trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học tham dự Buổi sinh hoạt lần thứ 15, tháng 7 năm 2019.

Thời gian: 16g00 Thứ Năm ngày 04/07/2019

Địa điểm: Phòng I23 và Sảnh trước Hội trường I.

 

Nội dung Sinh hoạt CLB KHTN lần 15 tháng 7/2019 gồm:

Báo cáo: “Một số vấn đề ứng dụng cho Smart City” 

 

Trình bày: TS. Phạm Huy Hoàng (Giám đốc Công ty VNPT-IT2) 

Giao lưu:  Sảnh trước Hội trường I.

Trân trọng.