[THÔNG BÁO] Tham dự và đăng kí tham thuận hội thảo Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á – Thái Bình Dương