Thông báo thời gian học Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thông báo thời gian học Giáo dục Quốc phòng – An ninh

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021

học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

 

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021 Về việc tổ chức học môn Giáo dục Quốc phòng – An Ninh cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng học:

Bậc đại học hệ chính quy khóa 2021, gồm:

  • Chương trình đại trà tất cả các ngành.
  • Chương trình chất lượng cao tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Công nghệ thông tin).
  • Chương trình Việt-Pháp ngành Hóa học.
  1. Thời gian học: từ ngày 27/06/2022  đến 23/07/2022.
  2. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN, Phường Đông Hòa – Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.
  3. Thông tin chi tiết về thời gian tập trung, đăng ký ở nội trú và các nội dung khác sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử (trang web) của Trường chậm nhất là ngày 17/6/2022. Sinh viên trường xuyên theo dõi thông báo trên trang web của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn./.

                   

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trần Thái Sơn