Thông báo thời gian học môn Tư tưởng HCM lớp 17SHH

Thông báo thời gian học môn Tư tưởng HCM lớp 17SHH
THÔNG BÁO
 
Môn Tư tưởng HCM lớp 17SHH giảng dạy từ tuần 06/04/2020 SV cần đăng nhập vào tài khoản trên moodle để thấy thông tin lớp học.
 
Thời khóa biểu:
 
mamh lop tenmh sotc siso dadk khoa loailop Thu TietBD Sotiet
BAA00003 17SHH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 120 100 2017 CQ,TN,VP 5 1 3
 
Sau đây là danh sách SV đã đăng ký học:
 
STT MSSV Họ tên SV
1 1511180 NGUYỄN HỮU  NAM
2 1513145 DƯƠNG GIA  QUÂN
3 1514243 NGUYỄN VĂN  THIỆN
4 1517038 NGUYỄN TRƯỜNG  GIANG
5 1519102 VŨ NAM  LONG
6 1611013 HOÀNG TRẦN BẢO   ANH
7 1612087 VŨ THÀNH   ĐẠT
8 1612328 NGUYỄN THÀNH   LÂN
9 1613008 ĐINH NGỌC   ANH
10 1614101 NGUYỄN GIA   HUY
11 1614282 TRẦN THÀNH   TRUNG
12 1615216 LÊ VŨ NHẬT   MINH
13 1615266 TRẦN NGUYỄN QUỲNH   NHƯ
14 1618061 PHAN HOÀNG CHÍ   HIẾU
15 1622120 NGUYỄN HOÀNG   THÁI
16 1711068 NGUYỄN ANH  CHƯƠNG
17 1711112 UNG TRUNG  HIẾU
18 1711208 NGUYỄN HỒNG  PHÁT
19 1712024 Nguyễn Thành  Đạt
20 1712032 Đoàn Quốc  Hiệp
21 1712187 Vương Bảo  Trí
22 1712318 NGUYỄN HUY  DANH
23 1712355 LÂM THIÊN  ĐỨC
24 1712372 NGUYỄN PHỤC  DƯỢC
25 1712438 NGUYỄN ĐỨC  HIẾU
26 1712476 CÙ XUÂN  HƯNG
27 1712489 ĐỖ BĨNH  HUY
28 1712509 ĐẶNG HỒ HOÀNG  KHA
29 1712518 NGUYỄN LÊ MINH  KHANG
30 1712564 VŨ ANH  LINH
31 1712571 PHAN SƠN  LỘC
32 1712666 HOÀNG VĂN  PHÚC
33 1712696 VÕ HOÀNG  QUÂN
34 1712781 TRẦN VƯƠNG  THIÊN
35 1712815 NGUYỄN NGỌC  TÍN
36 1712875 NGUYỄN MẠNH  TUẤN
37 1714010 NGUYỄN THỊ THÙY  DUNG
38 1714022 VŨ THỊ ANH  PHƯƠNG
39 1714074 Bùi Quốc  Huy
40 1714215 DƯƠNG THỊ MỸ  DUYÊN
41 1714331 TRẦN HỒNG  PHÁT
42 1714366 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO
43 1715043 VƯƠNG THÚY  AN
44 1715053 PHẠM NGUYỄN PHƯỚC  ANH
45 1715059 ĐỒNG NGỌC  ÁNH
46 1715080 TỐNG ĐỨC  CƯỜNG
47 1715125 NGUYỄN ĐỨC NGỌC  HÂN
48 1715130 ĐẶNG THỊ DIỆU  HIỀN
49 1715136 HUỲNH CHÍ  HÓA
50 1715189 LÊ HOÀNG  MINH
51 1715201 TRẦN THỊ KIỀU  NGA
52 1715212 TRẦN THANH BẢO  NGỌC
53 1715235 NGUYỄN THỊ GIA  NHƯ
54 1715237 LÊ THỊ TRANG  NHUNG
55 1715239 LÊ THỊ TRINH  NỮ
56 1715244 TRƯƠNG KHẢI  PHÙNG
57 1715247 CHÂU MỸ  PHƯƠNG
58 1715250 NGUYỄN ĐẶNG THU  PHƯƠNG
59 1715251 TRẦN THỊ THU  PHƯƠNG
60 1715285 NGUYỄN TIẾN  THÀNH
61 1715288 TRƯƠNG THANH  THAO
62 1715306 NGUYỄN HOÀNG  THI
63 1715309 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG  THỊNH
64 1715318 NGUYỄN THỊ ANH  THƯ
65 1715340 ĐINH THỊ NGỌC  TRÂM
66 1715341 LÊ NGỌC  TRÂM
67 1715349 CHU HUYỀN  TRANG
68 1715377 TRẦN TUẤN 
69 1715379 HUỲNH QUỐC  TUẤN
70 1715393 LÊ THỊ  VÂN
71 1715401 LÊ TƯỜNG  VY
72 1715413 Nông Minh  Quang
73 1718036 Huỳnh Nguyễn Ngọc  Nhi
74 1718126 Nguyễn Hữu Nhật  Minh
75 1718143 TRỊNH THỊ NGỌC  BÍCH
76 1718154 BÙI VĂN  DANH
77 1718177 VÕ ĐẮC  HỒ
78 1718179 VŨ ĐÌNH  HOÀNG
79 1718181 LÊ THỊ CẨM  HỒNG
80 1718189 NGUYỄN BÍCH  HUYỀN
81 1718205 PHẠM THỊ  LIÊN
82 1718215 LÊ HOÀNG  LONG
83 1718216 PHẠM PHI  LONG
84 1718219 NGUYỄN ĐỨC  MẠNH
85 1718227 LÊ VĂN  NAM
86 1718236 PHẠM THỊ THANH  NGÂN
87 1718261 TÔ THỊ NGỌC  NHUNG
88 1718265 NGUYỄN ĐỨC  PHONG
89 1718279 TRẦN MINH  QUANG
90 1718284 NGUYỄN NGỌC NHƯ  QUỲNH
91 1718339 NGUYỄN LÊ THANH  TRÚC
92 1718343 LÊ THANH 
93 1718345 NGUYỄN PHAN ANH 
94 1718348 NGUYỄN VŨ LÂM  TUYỀN
95 1718363 NGUYỄN NGỌC NHƯ  Ý
96 1719020 TRƯƠNG QUỐC  ANH
97 1719075 ĐỖ MẠNH  HÙNG
98 1720265 TRẦN NHƯ MINH