Thông báo thời gian ngưng cung cấp điện tại Kp.Tân Lập – Đông Hòa – Dĩ An-BD vào lúc 7g00p ngày 1/10/2017

Thông báo thời gian ngưng cung cấp điện tại Kp.Tân Lập – Đông Hòa – Dĩ An-BD vào lúc 7g00p ngày 1/10/2017
Thông báo cúp điện
Điện lực Dĩ An xin thông báo thời gian ngưng cung cấp điện tại Kp.Tân Lập – Đông Hòa – Dĩ An-BD vào lúc 7g00p ngày 1/10/2017 đến 17g30p ngày 1/10/2017 (Chủ nhật)
Lý do: Sửa chữa điện
Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng.

Trân trọng./.