[THÔNG BÁO] Thông tin tuyển dụng – Công ty HPT

[THÔNG BÁO] Thông tin tuyển dụng – Công ty HPT
 
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Công ty HPT về các vị trí đang tuyển dụng (file đính kèm).
 
Các vị trí:
 
– Network/System Consultant;
 
– Business Analyst;
 
– Kỹ sư GP Microsoft;
 
– Sale IT;
 
– Security Engineer;
 
– System Engineer;
 
– Network/System Engineer;
 
– Software Developer.
 
 
Trận trọng.