Thông báo tuyển dụng giảng viên/trợ giảng Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo tuyển dụng giảng viên/trợ giảng Khoa Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong những đơn vị đào tạo lĩnh vực Công nghệ Thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Để phát triển đội ngũ cơ hữu có năng lực xuất sắc đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, Khoa cần tuyển dụng các vị trí Giảng viên/Trợ giảng với nội dung như sau:

Mô tả công việc:

Tham gia giảng dạy lý thuyết (bậc Cao đẳng, Đại học, Sau đại học), hướng dẫn thực hành, hoặc trợ giảng các môn học tại các bộ môn của Khoa (Công nghệ phần mềm, Công nghệ tri thức, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và viễn thông, Thị giác máy tính và điều khiển học thông minh).

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn đề tài, khóa luận tốt nghiệp, luận văn,..

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp nhóm ngành Công nghệ Thông tin: Đại học (loại Giỏi trở lên), hoặc có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và năng lực giảng dạy, nghiên cứu.
 • Có năng lực ngoại ngữ tốt.
 • Phù hợp với định hướng giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn tương ứng.
 • Cam kết làm việc lâu dài (ít nhất là 2 năm).

Quyền lợi:

 • Lương cơ bản: theo quy định của Nhà nước.
 • Nhận được các khoản phụ cấp, thưởng, bảo hiểm, ưu đãi, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
 • Được cử tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng,…

Các ứng viên quan tâm đến công việc nêu trên vui lòng thực hiện bộ hồ sơ gồm:

 • Bản giới thiệu bản thân (tự viết)
 • Lý lịch cá nhân
 • Các văn bằng, chứng chỉ, công trình khoa học (nếu có) nhằm chứng minh năng lực và khả năng làm việc. (Các minh chứng chỉ cần bản sao, không cần chứng thực. Bản sao có chứng thực cần nộp khi thực hiện hợp đồng làm việc).

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (dạng bản mềm) trước ngày 31/07/2018 đến:

Bộ phận tuyển dụng, Khoa Công nghệ Thông tin

Email: tuyendung@fit.hcmus.edu.vn

Các ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp.