[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021 – Chính phủ Trung Quốc

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021 – Chính phủ Trung Quốc
 
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021 của Chính phủ Trung Quốc như sau:
 
Chính phủ Trung Quốc cấp 44 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học tiến sĩ, thạc sĩ và đại học tại Trung Quốc.
– Chương trình tiến sĩ: 03-05 năm
– Chương trình thạc sĩ: 02-04 năm
– Chương trình đại học: 04-05 năm
 
Chế độ học bổng: Chính phủ Trung Quốc miễn học phí trong quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Trung Quốc.
 
Thời hạn nộp hồ sơ: 06/02/2021
 
Thông tin chi tiết: vui lòng tham khảo File đính kèm
 
Trân trọng./.