THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN

THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN

Để tăng cường sự tương tác giữa Nhà trường với sinh viên và kịp thời hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM xây dựng trang thông tin Zalo OA (Zalo Official Account). Để cập nhật chính xác tài khoản cho trang thông tin này, Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên cung cấp số điện thoại của chính sinh viên có sử dụng ứng dụng Zalo. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên tất cả các chương trình đào tạo.
  2. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2024.
  3. Đường dẫn cập nhật: https://forms.office.com/r/BL1SWj5rRa

Lưu ý: Sinh viên phải sử dụng email sinh viên ([MSSV]@student.hcmus.edu.vn) để truy cập đường dẫn.

Để sớm triển khai hoạt động của trang thông tin Zalo OA, đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo trên. Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.