Thông báo v/v phát thuốc tẩy giun và viên sắt Đợt 1 năm 2024

Thông báo v/v phát thuốc tẩy giun và viên sắt Đợt 1 năm 2024

Ngày 14/5/2024, Nhà trường đã có thông báo số 139/TB-KHTN v/v phát thuốc tẩy giun và viên sắt Đợt 1 năm 2024 cho VC-NLĐ và người học (sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) như sau:

Loại thuốc:

  • Thuốc tẩy giun: Azoltel 400mg sản xuất bởi công ty TNHH LD Stellapharm
  • Thuốc sắt: Ferrovit sản xuất bởi Mega We care

Thời gian nhận thuốc: từ ngày 20/05/2024 đến ngày 05/06/2024

Địa điểm nhận thuốc:

  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: Trạm y tế (E.001)
  • Cơ sở Thủ Đức – Dĩ An: Trạm y tế (D.101)

Lưu ý: người học đem theo thẻ sinh viên, học viên khi đến Trạm y tế nhận thuốc.

Đối với cơ sở Thủ Đức-Dĩ An: lớp trưởng đại diện đến nhận thuốc tẩy giun theo lớp; riêng đối với viên sắt, sinh viên nữ nhận trực tiếp tại Trạm y tế (02 cơ sở) và được hướng dẫn cách sử dụng.