Thông báo về học online của lớp học cùng với Giáo sư Philippe Bertus

Thông báo về học online của lớp học cùng với Giáo sư Philippe Bertus

Theo kế hoạch của chương trình Việt Pháp, Giáo sư Philippe Bertus từ Đại học Le Mans (Cộng Hòa Pháp) sẽ đến giảng dạy trong chương trình Hóa học Việt – Pháp từ thứ Hai ngày 9/3/2020.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp,  Nhà Trường đang tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình đến hết ngày 31/03/2020.

Do đó lớp học của Giáo sư với các em sinh viên K16 chương trình Hóa học Việt – Pháp sẽ được tổ chức dưới dạng online.

Giáo sư Philippe Bertus sẽ ở khách sạn để giảng dạy online. Hiện nay sức khỏe giáo sư rất tốt, đã làm các thủ tục khai báo y tế theo quy định.

Các em sinh viên K16 chương trình Hóa học Việt – Pháp  cần chuẩn bị máy tính, internet, và thực hiện theo hướng dẫn của thầy Lê Tiến Khoa ( phụ trách chương trình) là có thể tham gia lớp học.