Thông báo về việc mở lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị NHVCAM

Thông báo về việc mở lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị NHVCAM

THÔNG BÁO

V/v mở lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị NHVCAM

Nhằm phục vụ thí nghiệm mở cho các ngành Khoa học Công nghệ, nhiều năm nay, Thầy Nguyễn Hướng Việt, giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng cho các phòng thí nghiệm của Trường về thiết bị NHVCAM;

Tuy nhiên, việc hướng dẫn sử dụng thiết bị NHVCAM tốn khá nhiều thời gian vì phải hướng dẫn lại nhiều lần cho từng nhóm nhỏ do không có địa điểm để tổ chức cho số lượng lớn tìm hiểu cùng lúc.

Vì vậy, nay được sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ Trợ Cộng Đồng Lawrence S. Ting, cung cấp phòng và trang thiết bị (07 bộ NHVCAM, sắp tới nếu làm hiệu quả sẽ nâng lên 11), Thầy sẽ mở lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị NHVCAM cho tất cả cán bộ – sinh viên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, cụ thể như sau:

+ Thời gian:  26/05/2018 từ 8g00 – 10g00;

+ Địa điểm:  Số 107 Tôn Dật Tiên, Q7, Tp HCM

+ Số lượng: 30 người/ lần tổ chức

+ Hình thức đăng ký: đăng ký theo nhóm (tối đa 07 nhóm)

+ Liên hệ: Thầy Nguyễn Hướng Việt, email: vietnguyenhuong@yahoo.com,

    Điện thoại: 0903744186

Lưu ý:

1/ Thầy sẽ tặng bộ NHVCAM cho nhóm nào làm nhanh và hiệu quả nhất. Lưu trên điện thoại di động của nhóm (phim > 10 giây; 10 ảnh, kính hiển vi từ vật kính x4 – x10 – x40; Lúp phóng đại  20 – 50 – 120 lần. Với mẫu vật tự tìm, tự chọn).

2/ Nếu nhóm nào có mang máy tính, hãy lên mạng vào nhcvam.vn cài chương trình và nói sử dụng được chương trình đo đạc, Thầy sẽ tặng cho cây thước tiêu bản làm mẫu.

3/ Các cá nhân thuộc Trường khác khi đọc thông tin này, muốn tham gia xin lien hệ với Thầy.

*** Đây là chương trình phục vụ cộng đồng do Nguyễn Hướng Việt và nhóm sinh viên của Khoa Điện Tử Viễn Thông Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thuộc Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, thực hiện suốt 28 năm. Đưa ra xã hội 11 năm phục vụ cho Giáo dục – Y tế – Nông nghiệp – Thủy hải sản. Đã đạt được 1080 bộ từ Lạng Sơn – Cà Mau.