Thông báo vv đề xuất phối hợp tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020