Thông báo xem Thời khóa biểu HK1-2018-2019 & đăng ký học phần qua mạng đối với SV ĐHCQ K. 2018

Thông báo xem Thời khóa biểu HK1-2018-2019 & đăng ký học phần qua mạng đối với SV ĐHCQ K. 2018

THÔNG BÁO

V/v Xem thời khóa biểu và đăng ký học phần qua mạng

học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ Đại học chính qui K.2018

 

             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy khóa tuyển 2018 về việc xem thời khóa biểu và đăng ký qua mạng học phần (HP) Tin học cơ sở (THCS) trong học kỳ 1/2018-2019 như sau:

  1. Xem thời khóa biểu:

            – Sinh viên sau khi đăng nhập vào Portal (https://portal.hcmus.edu.vn), vào nhóm chức năng Đăng ký học phần. Sau đó chọn chức năng Kết quả ĐKHP để xem lịch học chi tiết của từng lớp học Phòng Đào tạo đã đăng ký cho từng sinh viên.

  1. Thời gian đăng ký qua mạng:

– Sinh viên K.2018 chỉ đăng ký HP Tin học cơ sở qua mạng.

Các ngành được đăng ký HP THCS: Công nghệ sinh học, Địa chất học, Hải dương học, Hóa học, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học, Toán học.

– Thời gian đăng ký: Từ 13h30 ngày 23/08/2018 đến 16h ngày 27/08/2018.

  1. Hướng dẫn đăng ký

– Sau khi đăng nhập Portal, sinh viên vào nhóm chức năng Đăng Ký Học Phần. Sau đó vào link Đăng ký học phần và làm theo hướng dẫn để đăng ký học phần Tin học cơ sở.

SV phải xem kỹ lịch học các HP đã được PĐT đăng ký trước khi đăng ký HP THCS.

  1. Điều chỉnh đăng ký

– SV điều chỉnh kết quả đăng ký HP THCS từ 8h30 ngày 29/08/2018 đến ngày 31/08/2018

– Phòng Đào Tạo sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 10 sinh viên.

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

Lưu ý:  

  1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ trực tiếp P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn 
  1. Email hỗ trợ đăng ký học phần: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                    TRẦN THÁI SƠN