Thông báo xem Thời khóa biểu và tiết học tại CS Linh Trung

Thông báo xem Thời khóa biểu và tiết học tại CS Linh Trung

 

THÔNG BÁO

V/v Xem thời khóa biểu và giờ bắt đầu của tiết học cơ sở Linh Trung
 cho sinh viên hệ Đại học chính qui K.2018

 

              Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy khóa tuyển 2018 về việc xem thời khóa biểu học kỳ 1/2018-2019 và giờ bắt đầu của tiết học như sau:

  1. Xem thời khóa biểu:

            – Sinh viên sau khi đăng nhập vào Portal (https://portal.hcmus.edu.vn), vào nhóm chức năng Đăng ký học phần. Sau đó chọn chức năng Kết quả ĐKHP để xem lịch học chi tiết của từng lớp học Phòng Đào tạo đã đăng ký cho từng sinh viên.

            – Hoặc xem tại file đính kèm tại đây (nếu chưa đăng nhập được Portal)

            – Riêng môn Thể dục sinh viên tập trung tại nhà thi đấu trường ở buổi học đầu tiên.

  1. Giờ bắt đầu của tiết học:

Tiết bắt đầu

Giờ bắt đầu

Buổi

1

7 giờ 30

Sáng

2

8 giờ 20

Sáng

3

9 giờ 20

Sáng

3.5

9 giờ 45

Sáng

4

10 giờ 10

Sáng

5

11 giờ 10

Sáng

6

12 giờ 30

Chiều

7

13 giờ 20

Chiều

8

14 giờ 20

Chiều

8.5

14 giờ 45

Chiều

9

15 giờ 10

Chiều

10

16 giờ 10

Chiều

 Lưu ý:  

  1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ trực tiếp P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  2. Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.

                                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                        

                                                                                                                                        TRẦN THÁI SƠN