Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2017 đợt 2

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2017 đợt 2

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2017- ĐỢT 2

(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc)

 

 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:(Phụ lục 1)
 2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

2.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

 1. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển
 2. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển phải được xét môn học BTKT trước khi dự tuyển (*)- Phụ lục 2
 3. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

(*) Từ ngày 10/8/2017 – 30/8/2017 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt

2.2. Bài báo khoa học

 1. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.a và 2.1.b nêu trên phải có ít nhất 1 bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 2. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.c nêu trên phải có ít nhất 01 bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển và có ít nhất 01 công trình khoa học thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định

2.3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn có tên trong danh sách đính kèm- Phụ lục 3. Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách đính kèm thì phải đăng ký bổ sung với CSĐT và phải được sự chấp thuận của CSĐT trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

2.4. Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

    – Bài luận phải được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại Phụ lục 4

   – Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải nộp đơn đăng ký tại phòng ĐT SĐH chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

2.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (không phải là CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Trường hợp cần thiết phải mời CBHD viết thư giới thiệu thì chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ tập thể CBHD (nếu có 2 CBHD). 

2.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

2.7.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)

2.8.  Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 2.1 thông báo này

2.9.  Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

 1. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

3.1. Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

 1.    a)Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 
 2.    b)Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật ) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3.    c)Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, gồm các chứng chỉ sau:

           c.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

IELTS

TOEFL iBT

Cambridge Exam

5.0

45

CAE 45

PET pass with Distinction

c.2. Một số tiếng khác:

 

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

(TORFL) TPÊÈ-2

DELF B2

 TCF niveau B2

Diplôme de Langue

Goethe-Zertifikat B2

(TestDaF) TDN3- TDN4

HSK level 6

JLPT- N2

 1. d)Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉkhông phải tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn

3.2. Phỏng vấn xét tuyển:

– Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, …. Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

3.3. Bài báo khoa học: như qui định tại mục 1.2 thông báo này

3.4. Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của Hội đồng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu năm 2017- đợt 2.

 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

      – Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày thông báo đến 16g ngày 25/9/2017 (giờ hành chánh).

      – Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 11/9/2017 đến 16g ngày 25/9/2017 (giờ hành chánh). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

         * Đối với người dự tuyển sẽ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau ngày 25/9/2017, được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao bằng thạc sĩ trước ngày 30/10/2017. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNThS sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

        * Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 9/2017, được được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao bằng TNĐH trước ngày 30/10/2017. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

4.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

      – Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

      – Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

4.3. Lịch xét tuyển

     Ngày phỏng vấn xét tuyển: 23/10/2017 – 28/10/2017 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 9/2017 tại trang web http://www.hcmus.edu.vn)

 1. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

      Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng

       Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại trang web: http://www.hcmus.edu.vn

 

Nơi nhận:

– ĐHQG -HCM để báo cáo

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

– Các đơn vị trong trường

– Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

Trần Lê Quan