[THÔNG TIN HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHÂU ÂU]

[THÔNG TIN HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHÂU ÂU]
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học:
 
Học bổng từ Viện Nghiên cứu biến đổi toàn cầu (CzechGlobe) thuộc Viện hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc.
 
Nội dung cụ thể như sau:
– Bậc học: Tiến sĩ
– Hướng nghiên cứu: Khí nhà kính và Biến đổi khí hậu, Môi trường, Khoa học trái đất …
– Nơi học tập: Viện Nghiên cứu biến đổi toàn cầu CzechGlobe – Cộng hòa Séc
– Yêu cầu và quyền lợi:
 
Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email:
TS. Lê Xuân Thuyên
Khoa Sinh học & Công nghệ Sinh học
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Email: lxthuyen@hcmus.edu.vn