Thông tin tuyển dụng công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VN), công ty CP Khoa học kỹ thuật Phượng Hải

Thông tin tuyển dụng công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VN), công ty CP Khoa học kỹ thuật Phượng Hải

               

Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VN)                                       

 

  1. Vị trí giám sát sản xuất: xem tại đây
  2. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng: xem tại đây 

Công ty CP Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải

1. Lập trình viên Edit: xem tại đây

2. Nhân viên kinh doanh thiết bị: xem tại đây