Thông tin tuyển dụng của Trung tâm Internet Việt Nam

Thông tin tuyển dụng của Trung tâm Internet Việt Nam
 1. Vị trí: Quản lý, phát triển hệ thống dịch vụ
 2. Số lượng: 04 người
 3. Địa điểm làm việc: Lô U15B-17A, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
 4. Nhiệm vụ:
 • Quản trị hệ thống dịch vụ nền tảng Internet (SAN/Backup, Ảo hóa, DNS, Web, Bigdata, CDSL..) đảm bảo an toàn, chất lượng SLA.
 • Tổng hợp, phân tích đánh giá an toàn, chất lượng dịch vụ, đề xuất cải tiến.
 • Nghiên cứu cải tiến các công nghệ, giải pháp mới về dịch vụ Internet, đề xuất ứng dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra dịch vụ mới.
 • Thiết kế, triển khai các hệ thống dịch vụ Internet.
 • Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.
 • Phối hợp các vị trí khác trong công tác quản trị, nghiên cứu.
 • Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.
 1. Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ĐTVT, CNTT hoặc chuyên ngành tương đương.
 • Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet.
 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows/Unix/Linux, các ứng dụng trên Internet.
 • Có kiến thức cơ bản về lưu trữ, sao lưu dữ liệu, ảo hóa, dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu…
 • Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.
 • Có kỹ năng/khả năng: Tổng hợp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tổ chức và xử lý công việc, làm việc nhóm.
 • Tư cách đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trong công việc.
 • Ưu tiên các ứng viên:
  • Có kiến thức chuyên sâu và thành thạo về hệ điều hành Unix/Linux
  • Có kiến thức chuyên sâu về lưu trữ, sao lưu dữ liệu, ảo hóa, dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu…
  • Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính, quản trị hệ thống Unix, Linux, Windows, VMWare, SAN/Backup, CSDL (Oracle, Ms SQL.).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B2 trở lên.
 1. Liên hệ:

Bà Nguyễn Nhật Như Thùy, phòng Tổng hợp và Dịch vụ (Điện thoại: 0243.5564944, máy lẻ 814).

Email: tuyendung@vnnic.vn

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/3/2019 đến ngày 31/3/2019.