Thông tin về sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) tổ chức tại Bình Dương